Liên hệ

XE BA BÁNH GIA PHÁT

Địa chỉ: Chợ Vĩnh Lộc A,Đường Dân Công Hỏa Tuyến, Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh 

Điện thoại:  0978 972 293

Email: xebabanhnamdinhhcm@gmail.com

Website: http://giaxebabanh.vnGọi điện
Sms
Chỉ đường